ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน
"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน" 
ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาเล็กรักษาพระองค์ เขตพญาไท ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โดยมี นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธี