ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2558


วันที่ 1-2 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 1-5 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง
วันที่ 2-3 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
วันที่ 2-4 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 4 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 4-13 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรุงเทพมหานคร ณ ตลาดชานกรุงกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา
วันที่ 8-13 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A
วันที่ 8-9 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
วันที่ 9 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 13 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ณ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ
วันที่ 18 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ณ บริเวณใต้อาคารโรงเรียนสตรีวรนาถ เขตสายไหม 
วันที่ 17-18 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย การประปานครหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
วันที่ 17-18 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย วิทยาลัยพณิยการธนบุรี ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 4 วิทยาลัยพณิยการธนบุรี
วันที่ 23-24 ธ.ค.58 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.