ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558


วันที่ 3-4 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 6-21 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สำนักพัฒนาสังคมสำนักงานเขตทุ่งครุ ณ ตลาดชานกรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดเขตทุ่งครุและตลาดชานกรุงกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา
วันที่ 11 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 13 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 14 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ บริเวณสวนอัมพร
วันที่ 18 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ณ บริเวณใต้อาคารโรงเรียนสตรีวรนาถ เขตสายไหม 
วันที่ 20 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 25-26 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
วันที่ 27 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานเขตดอนเมือง ณ บริเวณสำนักงานเขตดอนเมือง
วันที่ 28-29 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี
วันที่ 28-29 พ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สนามศุกภชลาศัย ณ บริเวณสนามศุกภชลาศัย