ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2558


วันที่ 1-2 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 2-3 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานำรวจแห่งชาติ ณ บริเวณอาคาร 5 แฟลตตำรวจส่วนกลางทุ่งสองห้อง
วันที่ 7 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 9 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย สพฐ. ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16-18 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การค้าแอมพาร์ค ณ บริเวณศูนย์การค้าแอมพาร์ค
วันที่ 21 ต.ค.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี