ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


งานย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่จัดงาน 11 กันยายน 2559

สถานที่จัดงาน บริเวณถนนนครนอก ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา