ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


งานมหกรรมผลไม้จังหวัดยะลา

วันที่จัดงาน 16 - 18 กันยายน 2559

สถานที่จัดงาน สนามช้างเผือก ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา