ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

วันที่จัดงาน 22 มีนาคม 2566

สถานที่จัดงาน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง