ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนปีงบประมาณ 2566ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่จัดงาน 20 มีนาคม 2566

สถานที่จัดงาน ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี