ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


กิจกรรมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" พบปะประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่จัดงาน 1 ธันวาคม 2564

สถานที่จัดงาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่