ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


งานจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่จัดงาน 20 มกราคม 2564

สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านนากั้ง หมู่ 1 บ้านนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ