ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า


งานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

วันที่จัดงาน 8 เมษายน 2564

สถานที่จัดงาน บริเวณลาดวัดโพธิ์กลาง ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์